Pentru pacienți

Laboratorul medical din cadrul MARMED S.R.L. este acreditat de RENAR, îndeplinind cerinţele SR EN ISO 15189:2013 şi este competentă să efectueze activităţi de analize medicale.

În aceste condiţii, laboratorul de analize medicale din cadrul S.C. MARMED S.R.L. este în permanenţă preocupat de îmbunătăţirea continuă a nivelului de satisfacţie a clienţilor săi, care este unul din obiectivele sistemului de management al calităţii laboratorului.
Persoana de contact din laboratorul medical S.C. MARMED S.R.L. care poate furniza informaţii suplimentare este Dr. Dávid Csaba-Levente, tel.: 0751-114.309.

Vă mulţumim anticipat!